Academias

Academia: Administración

Mtro./Mtra.
Categoría:
Docente
Asociado C
Mtro./Mtra.
Categoría:
Docente
Asistente B
Lic.
Categoría:
Asignatura
B
Mtro./Mtra.
Categoría:
Docente
Asociado A
Categoría:
Asignatura
Categoría:
Docente
Asociado B
Mtro./Mtra.
Categoría:
Asignatura
A
Lic.
Categoría:
Docente
Categoría:
Asignatura
Lic.
Categoría:
Asignatura

Academia: Disciplinas Especializantes, Disciplinas Informativas

Categoría:
Asignatura
B
Categoría:
Asignatura
B
Categoría:
Asignatura
A
Categoría:
Asignatura
A
Categoría:
Asignatura
B
Categoría:
Asignatura
B
Categoría:
Asignatura
A
Categoría:
Asignatura
A
Categoría:
Asignatura
B
Categoría:
Asignatura
B

Academia: Disciplinas de Seguridad Pública y Social

Categoría:
Asignatura
A
Categoría:
Asignatura
B
Categoría:
Asignatura
B
Categoría:
Asignatura
Categoría:
Asignatura
A

Academia: Disciplinas Especializantes

Categoría:
Asignatura
A
Categoría:
Asignatura
A
Categoría:
Docente
Asistente B
Categoría:
Asignatura
Categoría:
Asignatura
Categoría:
Asignatura
B
Categoría:
Asignatura

Academia: Disciplinas de Seguridad Pública y Social, Disciplinas Especializantes, Disciplinas Formativas

Categoría:
Asignatura
B
Categoría:
Asignatura
B
Categoría:
Asignatura
B

Academia: Disciplinas de Seguridad Pública y Social, Disciplinas Especializantes

Categoría:
Asignatura
B
Categoría:
Asignatura
B
Categoría:
Asignatura
B
Categoría:
Asignatura
B
Categoría:
Asignatura
A
Categoría:
Asignatura
A
Categoría:
Asignatura
B
Categoría:
Asignatura
B

Academia: Disciplinas de Seguridad Pública y Social, Disciplinas Formativas, Disciplinas Informativas

Categoría:
Docente
Asociado B
Categoría:
Docente
Asociado B
Categoría:
Docente
Asociado B
Categoría:
Asignatura
B
Categoría:
Asignatura
B
Categoría:
Asignatura
B

Academia: Disciplinas Formativas, Disciplinas Informativas

Categoría:
Asignatura
B
Categoría:
Asignatura
B

Academia: Disciplinas de Seguridad Pública y Social, Disciplinas Formativas

Categoría:
Asignatura
B
Categoría:
Asignatura
B

Academia: Disciplinas Especializantes, Disciplinas Formativas, Disciplinas Informativas

Categoría:
Docente
Asociado A
Categoría:
Docente
Asociado A
Categoría:
Docente
Asociado A
Categoría:
Asignatura
A
Categoría:
Asignatura
A
Categoría:
Asignatura
A
Categoría:
Asignatura
B
Categoría:
Asignatura
B
Categoría:
Asignatura
B
Categoría:
Asignatura
Categoría:
Asignatura
Categoría:
Asignatura
Mtro./Mtra.
Categoría:
Asignatura
Mtro./Mtra.
Categoría:
Asignatura
Mtro./Mtra.
Categoría:
Asignatura

Academia: Disciplinas Informativas, Psicología Básica

Academia: Disciplinas Formativas

Categoría:
Docente
Asociado C
Categoría:
Asignatura

Academia: Disciplinas Informativas

Categoría:
Asignatura
A
Categoría:
Docente
Asociado A
Categoría:
Asignatura
A
Categoría:
Asignatura
Categoría:
Asignatura
Categoría:
Docente

Academia: Disciplinas Especializantes, Disciplinas Formativas

Categoría:
Asignatura
B
Categoría:
Asignatura
B
Categoría:
Asignatura
A
Categoría:
Asignatura
A
Categoría:
Asignatura
B
Categoría:
Asignatura
B
Categoría:
Asignatura
Categoría:
Asignatura

Academia: Disciplinas de Seguridad Pública y Social, Disciplinas Especializantes, Disciplinas Formativas, Disciplinas Informativas

Categoría:
Asignatura
A
Categoría:
Asignatura
A
Categoría:
Asignatura
A
Categoría:
Asignatura
A

Academia: Administración, Disciplinas Especializantes, Disciplinas Informativas

Categoría:
Asignatura
A
Categoría:
Asignatura
A
Categoría:
Asignatura
A

Academia: Administración, Disciplinas Especializantes, Disciplinas Formativas

Lic.
Categoría:
Asignatura
Lic.
Categoría:
Asignatura
Lic.
Categoría:
Asignatura